Предстоящи задачи

Статус:Задача:Започната на:Завършена на:Повече информация:  
От името на Болницата, да се изготви Писмо до Кмета на СО, в което да се поиска съгласие за проектиране и да се заяви намерението и проекта, и неговото последващо изпълнение да бъдат дарени на Общината.24.09.201408.10.2014Тук
Да се изготви Задание за проектиране. Заданието, заедно с документите подготвени от г-жа Семерджиева, са необходими за да се пристъпи към проектиране.09.10.201401.10.2015Тук
Да се направи Геодезично заснемане на съществуващия терен и на едроразмерната растителност в него.01.02.201501.04.2015Тук
На основата на геодезичната снимка, да се направи пълен опис (вкл.средно и дребноразмерна) на съществуващата растителност - Дендрологично заснемане, и да се отбележи кои дървета и храсти трябва да бъдат запазени.10.10.201522.10.2015Тук
На основата на Заданието, Документите от Общината, Геодезичната снимка и Дендрологичното заснемане, проектант изготвя Проекта за парк.

Ако имате идеи и предложения или може да помогнете с някоя задача, не се колебайте да се свържете с нас – Контакти.