Експертно становище – съществуваща дървесна и храстова растителност

By | 22.10.2015

Експертното становище е готово. Благодарим на фирма УниГардън за добре свършената работа. Започваме да търсим проектанти. Ще ви държим в течение.